| 4balls.net | Produkter | Bestill | Kontakt |

 

Velkommen til 4balls.net

4balls.net representerer utstyr og tilbehør knyttet til tennis trening og konkurranse.

Produktene omfatter bl.a. en tennisveske som kan romme inntil 6 tennisballer. Vesken benyttes som alternativ til å plassere tennisballer i lommer etc. Tennisvesken er produsert i materialer av høy kvalitet og skal i tillegg til å ivareta en fornuftig funksjon, også tilfredsstille elegant design og mote.

Produktspekteret vil etter hvert bli utvidet til også dekke andre utstyrsbehov innenfor tennis.

Produktene er patentbeskyttet og utviklet, testet og produsert av undertegnede.

Produksjon og salg er startet i mindre skala. Med bakgrunn i det behov som er identifisert arbeides det med å etablere et system som skal ivareta distribusjon, salg og produksjon i større skala. Produktene skal lanseres internasjonalt og potensielle samarbeidspartnere i denne sammenheng kan henvende seg til undertegnede.

Vennlig

hilsen Betty-Ann Lyngberg Hoel

e-mail: order@broadpark.no

Vendla 4

1397 Nesøya

Tlf. 45 44 82 02 - 66 98 05 50

Designed by Carlern.com